Τηλέφωνο : +30 (2410) 684708

Corporatus

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΠΜΣ: «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ενδεικτικοί στόχοι: α) προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς, οργανισμούς και εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, β) προαγωγή γνώσεων και απόκτηση δεξιοτήτων στη σύλληψη, δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων σε καίριους τομείς της οικονομίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, γ) ανάπτυξη της έρευνας και επιστημονικής μεθοδολογίας στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων.
Πληροφορίες: http://de.teithessaly.gr/master

ΠΜΣ: «Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενδεικτικοί στόχοι: α) προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, β) προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος, γ) ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο της Διοίκησης και Οικονομίας.
Πληροφορίες: http://de.teithessaly.gr/story/el-GR/410/Μεταπτυχιακά.html

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

ΠΜΣ: «Ψυχική Υγεία», Τμήμα Νοσηλευτικής
Ενδεικτικοί στόχοι: α) παροχή μιας ολοκληρωμένης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην ψυχική υγεία, β) εφοδιασμός με τις απαραίτητες δεξιότητες για την εξειδικευμένη παροχή φροντίδας του ψυχικά πάσχοντος, γ) μελέτη θεωρητικών μοντέλων φροντίδας ψυχικής υγείας, δ) ανάπτυξη τεχνικών και τον προσδιορισμό μέτρων αναφορικά με την αγωγή και προαγωγή της ψυχικής υγείας, ε) σχεδιασμός πρωτοκόλλων φροντίδας ψυχικής υγείας, στ) διοίκηση φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, κ.α.
Πληροφορίες: http://www.pgmentalhealth.teilar.gr/

Corporatus
Corporatus

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

ΠΜΣ: «Σύγχρονες Τεχνολογίες στον Πρωτογενή Τομέα και τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ενδεικτικοί στόχοι: α) απόκτηση τεχνογνωσίας και εφαρμογή της στην ολοκληρωμένη διαχείριση του φυτικού κεφαλαίου έτσι ώστε να αναδειχθούν εστίες επιχειρηματικότητας στην γεωργική παραγωγή με έμφαση στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, β) χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής και την αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας προς όφελος της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας, γ) βελτιστοποίηση των διαδικασιών και εργαλείων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του πρασίνου των αθλητικών επιφανειών.
Πληροφορίες: www.masteragri.teilar.gr

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΠΜΣ: «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα)
Ενδεικτικοί στόχοι: α) παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα μπορεί άμεσα να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, β) διεύρυνση του επιστημονικού και επαγγελματικού αντικειμένου των αποφοίτων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αντίστοιχες ανάγκες της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς εργασίας και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στην αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων και στο σχεδιασμό της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς.
Πληροφορίες: https://adoapteithessaly.gr/

ΠΜΣ: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα)
Ενδεικτικοί στόχοι: α) εξειδίκευση επιστημόνων σε σύγχρονες τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος και μεθοδολογίες αειφορικής διαχείρισής του, β) παροχή γνώσης και κατάλληλων εφοδίων στους αποφοίτους ώστε να στελεχώσουν αποτελεσματικά τον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα.
Πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΠΜΣ

ΠΜΣ: «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Συστήματα Αυτοματισμών», Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Ενδεικτικοί στόχοι: α) κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά την απασχόληση σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και β) παροχή γνώσεων για την ανάπτυξη έρευνας σε ενεργειακά θέματα και θέματα αυτοματισμών.
Πληροφορίες: http://msc.electr.teilar.gr/

ΠΜΣ: «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο», Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (Καρδίτσα)
Ενδεικτικός στόχος: δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών σε θέματα: διεξαγωγής εφαρμοσμένης έρευνας για τις μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και αποτελεσματικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων ξύλου και επίπλων ξεκινώντας από την σύλληψη της ιδέας, την έρευνα αγοράς, συνεχίζοντας στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο, την πιστοποίηση και καταλήγοντας στην προώθηση και επιτυχή εμπορική πορεία αυτών σε συνεργασία με επιχειρήσεις για την βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους.
Πληροφορίες: http://msc.wfdt.kard.teilar.gr

ΠΜΣ: «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε..
Ενδεικτικοί στόχοι: α) ανάπτυξη της έρευνας στα αντικείμενο της Μηχανικής Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές εφαρμογές, και β) προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Πληροφορίες: http://msc.cs.teilar.gr/

ΠΜΣ: «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα & Ιnternet οf Τhings (IoT)», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε..
Ενδεικτικοί στόχοι: α) εμβάθυνση και ανάπτυξη της έρευνας στα αντικείμενο της Μηχανικής Η/Υ με έμφαση σε R&D και εφαρμογές όπως Συστήματα Αυτοματισμών και Συστήματα Μετρήσεων, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Επεξεργασία Εικόνας Σήματος και Ήχου, Τεχνητή Όραση, Ηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα, Ρομποτική, Μηχανοτρονική, Ευφυή Δίκτυα, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Ιnternet οf Τhings (IoT)) και Προγραμματισμό Εφαρμογών Δικτύων (Net) και Διαδικτύου (Web), Νέες Εφαρμοσμένες Τεχνολογιες Λογισμικού, κ.α., β) προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για Τεχνική και Διοικητική απασχόληση και υποστήριξη σε φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.
Πληροφορίες: http://msc-cesm.cs.teilar.gr , https://www.facebook.com/SmartSysIoT.teilar/

Corporatus
Corporatus

Δι-ιδρυματικά ΠΜΣ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΜΣ: «Λογιστική και Ελεγκτική», Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Θεσσαλίας και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ενδεικτικοί στόχοι: α) εμβάθυνση στα αντικείμενα Λογιστική και Ελεγκτική σε θεωρητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, β) εμβάθυνση στις λογιστικές πρακτικές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που υποχρεωτικά εναρμονίζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, γ) προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Επιστήμης της Λογιστικής στην πράξη, δ) εμβάθυνση των βασικών αρχών και μεθόδων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Πληροφορίες: http://accaud.uth.gr/

ΠΜΣ: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας και Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ενδεικτικοί στόχοι: α) προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στις επιστήμες της υγείας, β) μελέτη μοντέλων φροντίδας και υγείας, γ) ανάπτυξη τεχνικών και προσδιορισμός μέτρων αναφορικά με την αγωγή και προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας, δ) σχεδιασμός προγραμμάτων υγείας, ε) διοίκηση φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, στ) αντιμετώπιση απειλητικών και δυσάρεστων για την ζωή καταστάσεων, ζ) μελέτη και προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της φροντίδας και των συμπεριφορών υγείας πληθυσμών με ιδιαίτερες πολιτισμικές συνήθειες.
Πληροφορίες: http://acare.med.uth.gr/

Επικοινωνία